【MPF?咩嚟架?一入職跟大隊填嗰份?】

【MPF?咩嚟架?一入職跟大隊填嗰份?】 雖然大家都未退休,但大家千祈唔好以為強積金係到你退休先關你事呀!以下對強積金嘅三大誤解,你又有冇中? 1. 退休先拎得返啲錢 依家咁早使乜理佢住呀? 越早妥善管理強積金,在複利率的雪球效應下,增進財富效果更為顯著。 2. 每個月供5% 啲錢都唔係話好多姐 管唔管理有咩分別啊? 管唔管理,最後金額可以有幾十萬至幾百萬嘅差距!等我哋睇個例子啦,假設你由23歲開始工作,起薪$15,000,每年平均加3.8%人工(統計處過去10年平均值)。到65歲退休時,如果你的強積金跑贏大市,回報率達8%,退休時可有近982萬;但倘若跑輸大市,回報率只有2%,退休時就只能取回約250萬。以過去10年平均3.2%通脹率計算,$982萬及$250萬,只相等於今日約256萬及66萬價值。你哋話分別大唔大? 3. 呢排啲人成日話整合強積金 其實咩係整合? 畢業生頭幾年轉工較頻密,你可能會擁有多個強積金個人戶口。逐個戶口check返自己有幾多強積金真係相當麻煩,整合強積金嘅意思就係將多個強積金帳戶「合體」,方便自己管理同埋唔使交咁多管理費。 – 想睇多啲理財小貼士?快啲追蹤我哋啦! Instagram: finkab_hk Facebook: FinKAB.com 理財知識平台 MeWe: FinKAB.com 理財知識平台 Home Page: finkab.com #FinKAB #FinKAB_planning #2020 #2021 #MPF #強積金 #香港 #hongkong  

逆按揭. 親情vs金錢從何抉擇?

【逆按揭】與其靠父蔭、老豆剩落,倒不如自食其力⋯⋯ 資料僅供參考,並不構成任何投資建議,如有任何疑問,讀者必須自行尋求相關專業人士意見  

扣税三寶 實際慳到幾多税?

【扣税三寶】真係要計清楚實際上可以慳幾多税⋯⋯ 資料僅供參考,並不構成任何投資建議,如有任何疑問,讀者必須自行尋求相關專業人士意見